Number of the records: 1  

občanskoprávní řízení

 1. Descriptorobčanskoprávní řízení
  Non-descriptor civil procedure
  procédure civile
  OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD
  Zivilprozess
  CIVILNÍ PROCES
  CIVILNÍ ŘÍZENÍ
  OBČANSKOPRÁVNÍ PROCES
  DROIT DE LA PROCÉDURE CIVILE
  ZIVILPROZEß
  Broader term soudní řízení
  Micro ThesaurusMT 1221 soudnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (17) - Judikáty
  (105) - Komentované zákony
  (15) - Kolektivní monografie
  (66) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (46) - Příručky
  (6) - Přednášky
  (3) - Rejstříky
  (5) - Sborníky
  (4) - Separáty
  (7) - Skripta
  (30) - Studie
  (70) - Učebnice
  (19) - Zákoníky
  (68) - Zákony
  (3) - Zákonná opatření
  (3) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (3) - Smlouvy
  (2) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1