Number of the records: 1  

novověk

 1. Descriptornovověk
  Narrower term 16. století
  17. století
  18. století
  19. století
  Broader term dějiny
  Biogr./hist.data16. stol.-19. stol.Používej pouze pro vyjádření časového hlediska. Pro dějiny ve významu historie nebo historiografie použij příslušné deskriptory.
  Version3
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Antologie
  (1) - Atlasy
  (2) - Bibliografie
  (9) - Biografie
  (7) - Encyklopedie
  (1) - Eseje
  (2) - Komentované zákony
  (3) - Literatura faktu
  (10) - Kolektivní monografie
  (161) - Monografie
  (3) - Obrazová publikace
  (1) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (5) - Ročenky - monografie
  (31) - Sborníky
  (2) - Separáty
  (3) - Skripta
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (13) - Staré tisky
  (27) - Studie
  (22) - Učebnice
  (3) - Úvahy
  (6) - Výbor z díla
  (1) - Zákony
  (7) - Katalogy
  (1) - Statistiky
  (1) - Parlamentní materiály
  (3) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1