Number of the records: 1  

nemovitost

 1. Descriptornemovitost
  Non-descriptor land and buildings
  propriété foncière
  Grundeigentum
  BUDOVY A POZEMKY
  EVIDOVANÁ NEMOVITOST
  NEEVIDOVANÁ NEMOVITOST
  LAND LAW
  DROIT FONCIER
  BODENRECHT
  GRUNDBESITZ
  Narrower term katastr nemovitostí
  Broader term vlastnictví
  Micro ThesaurusMT 1211 občanské právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Judikáty
  (25) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (17) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (1) - Odborné zprávy
  (53) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (3) - Separáty
  (2) - Skripta
  (9) - Studie
  (10) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (13) - Zákony
  (11) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (1) - Organizační řády
  (1) - Směrnice
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1