Number of the records: 1  

nařízení Společenství

 1. Descriptornařízení Společenství
  Non-descriptor Community regulation
  règlement communautaire
  Verordnung EG
  NAŘÍZENÍ ES
  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ UNIE
  PŘEDPISY SPOLEČENSTVÍ
  Narrower term všeobecné rozhodnutí ESUO
  nařízení Euratom
  nařízení Komise
  implementující nařízení
  Broader term právní akt Společenství
  Micro ThesaurusMT 1011 komunitární právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (10) - Komentované zákony
  (5) - Kolektivní monografie
  (5) - Monografie
  (20) - Příručky
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (6) - Zákony
  (1) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1