Number of the records: 1  

mezinárodní úmluva

 1. Descriptormezinárodní úmluva
  Non-descriptor international convention
  convention internationale
  internationale Konvention
  MEZINÁRODNÍ KONVENCE
  MNOHOSTRANNÁ KONVENCE
  MNOHOSTRANNÁ ÚMLUVA
  MULTILATERAL CONVENTION
  CONVENTION MULTILATÉRALE
  MULTILATERALE ÜBEREINKUNFT
  Narrower term konvence OSN
  evropská konvence
  Broader term mezinárodní nástroj
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Deklarace
  (1) - Encyklopedie
  (4) - Literatura faktu
  (13) - Monografie
  (8) - Odborné zprávy
  (30) - Příručky
  (5) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (1) - Skripta
  (5) - Studie
  (11) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (1) - Sbírky zákonů
  (3) - Zákony
  (133) - Konferenční materiály
  (17) - Mezinárodní dohody
  (1) - Protokoly
  (3) - Směrnice
  (1) - Smlouvy
  (1) - Parlamentní materiály
  (11) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1