Number of the records: 1  

mezinárodní obchod

 1. Descriptormezinárodní obchod
  Non-descriptor international trade
  commerce international
  internationaler Handel
  SVĚTOVÝ OBCHOD
  WORLD TRADE
  COMMERCE MONDIAL
  WELTHANDEL
  Narrower term obchod Východ-Západ
  mezinárodní dělba práce
  obchod podle skupin zemí
  obchod podle zemí
  Všeobecná dohoda o clech a obchodu
  Incoterms
  liberalizace obchodu
  základní výrobek
  obchod Sever-Jih
  Světová obchodní organizace
  mezinárodní obchodní arbitráž
  Broader term 2021 mezinárodní obchod
  Micro ThesaurusMT 2021 mezinárodní obchod
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (18) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (3) - Encyklopedie
  (1) - Eseje
  (2) - Jednací řády
  (3) - Komentované zákony
  (6) - Kolektivní monografie
  (52) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (11) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (3) - Ročenky - monografie
  (17) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (23) - Studie
  (28) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Zákoníky
  (2) - Zákony
  (10) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (13) - Statistiky
  (1) - Komuniké
  (2) - Mezinárodní dohody
  (3) - Smlouvy
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Plány
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1