Number of the records: 1  

mezinárodní nástroj

 1. Descriptormezinárodní nástroj
  Non-descriptor international instrument
  instrument international
  internationales Vertragswerk
  MEZINÁRODNÍ DOKUMENT
  MEZINÁRODNÍ INSTRUMENT
  INTERNATIONALE URKUNDE
  Narrower term doporučení
  mezinárodní úmluva
  rezoluce
  mezinárodní úmluva OSN
  kodex chování
  mezinárodní charta
  Broader term 0806 mezinárodní politika
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (10) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (4) - Deklarace
  (5) - Encyklopedie
  (1) - Korespondence
  (1) - Literatura faktu
  (17) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (21) - Ročenky - monografie
  (3) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (6) - Studie
  (14) - Učebnice
  (2) - Konferenční materiály
  (10) - Ročenky
  (10) - Charty
  (35) - Mezinárodní dohody
  (5) - Smlouvy
  (1) - Výzkumné zprávy
  (3) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1