Number of the records: 1  

kontrola ústavnosti

 1. Descriptorkontrola ústavnosti
  Non-descriptor control of constitutionality
  contrôle de constitutionnalité
  Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit
  ÚSTAVNÍ KONTROLA
  ÚSTAVNÍ STÍŽNOST
  ÚSTAVNOST PRÁVNÍHO PŘEDPISU
  ÚSTAVNOST ZÁKONŮ
  CONSTITUTIONALITY OF LAWS
  CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS
  VERFASSUNGSMÄßIGKEIT DER GESETZE
  Broader term ústava
  Micro ThesaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Bibliografie
  (2) - Eseje
  (76) - Judikáty
  (1) - Kolektivní monografie
  (18) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (9) - Příručky
  (1) - Rejstříky
  (9) - Sborníky
  (11) - Studie
  (15) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Zákoníky
  (1) - Sbírky zákonů
  (7) - Zákony
  (3) - Ústavy
  (13) - Usnesení
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1