Number of the records: 1  

aplikace zákona

 1. Descriptoraplikace zákona
  Non-descriptor application of legislation
  application de la loi
  Anwendung des Gesetzes
  IMPLEMENTACE ZÁKONA
  PLATNOST ZÁKONA
  ÚČINNOST ZÁKONA
  UPLATNĚNÍ ZÁKONA
  USKUTEČŇOVÁNÍ ZÁKONA
  VYMEZENÍ ZÁKONA
  APPLICATION OF THE LAW
  DEROGATION FROM THE LAW
  ENFORCEMENT OF THE LAW
  IMPLEMENTATION OF THE LAW
  VALIDITY OF A LAW
  CONFLIT DE LOIS
  DÉROGATION à LA LOI
  EXÉCUTION DE LA LOI
  MISE EN œUVRE DE LA LOI
  VALIDITÉ DE LA LOI
  DURCHFÜHRUNG DES GESETZES
  DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNG
  GESETZESABWEICHUNG
  GESETZESKOLLISION
  GÜLTIGKEIT DES GESETZES
  Narrower term nadřazenost zákona
  Broader term zákon
  Micro ThesaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (1) - Memoáry
  (2) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (7) - Příručky
  (5) - Sborníky
  (5) - Studie
  (6) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Diplomová práce
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1