Number of the records: 1  

komunitární politika pro výzkum

 1. Descriptorkomunitární politika pro výzkum
  Non-descriptor Community research policy
  politique communautaire de la recherche
  Forschungspolitik der Gemeinschaft
  SPOLEČNÝ VÝZKUMNÝ PROGRAM
  COMMON RESEARCH PROGRAMME
  PROGRAMME COMMUN DE RECHERCHE
  GEMEINSAMES FORSCHUNGSPROGRAMM
  Narrower term Výbor pro vědecký a technický výzkum
  Broader term politika výzkumu
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1