Number of the records: 1  

komerční firma

 1. Descriptorkomerční firma
  Non-descriptor firm governed by commercial law
  société commerciale
  Handelsgesellschaft
  FIRMA, NA NIŽ SE VZTAHUJE OBCHODNÍ ZÁKONÍK
  FIRMA PODLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU
  FIRMA VYTVOŘENÁ PODLE OBCHODNÍHO PRÁVA
  OBCHODNÍ SPOLEČNOST
  COMMERCIAL FIRM
  Narrower term soukromá společnost s ručením omezeným
  akciová společnost
  veřejná obchodní společnost
  komanditní společnost
  Broader term organizace
  Micro ThesaurusMT 4016 právní forma organizací
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (26) - Adresáře
  (1) - Encyklopedie
  (2) - Eseje
  (7) - Judikáty
  (1) - Korespondence
  (28) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (12) - Kolektivní monografie
  (43) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (29) - Příručky
  (1) - Rejstříky
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (2) - Slovníky jazykové překladové
  (11) - Studie
  (2) - Slovníky zkratek
  (25) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (13) - Zákony
  (2) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1