Number of the records: 1  

knižní průmysl

 1. Descriptorknižní průmysl
  Non-descriptor book trade
  industrie du livre
  Buchindustrie
  KNIHA
  KNIHAŘSTVÍ
  KNIHVAZAČSTVÍ
  KNIŽNÍ PRODUKCE
  BOOK
  BOOKBINDING
  LIVRE
  RELIURE
  BUCH
  BUCHBINDEREI
  BUCHGEWERBE
  Narrower term tiskárna (instituce)
  Broader term komunikační průmysl
  Micro ThesaurusMT 3226 komunikace
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (12) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Eseje
  (1) - Literatura faktu
  (5) - Kolektivní monografie
  (14) - Monografie
  (3) - Obrazová publikace
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Průvodce
  (1) - Rozhovory
  (1) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (12) - Seznamy
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (3) - Slovníky naučné speciální
  (2) - Studie
  (2) - Učebnice
  (2) - Katalogy
  (5) - Statistiky
  (2) - CD-ROM
  (3) - Výzkumné zprávy
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1