Number of the records: 1  

katastrofa způsobená člověkem

 1. Descriptorkatastrofa způsobená člověkem
  Non-descriptor man-made disaster
  désastre d'origine humaine
  von Menschen verursachte Katastrophe
  MAN-MADE CATASTROPHE
  CATASTROPHE D'ORIGINE HUMAINE
  Broader term zhoršování životního prostředí
  Micro ThesaurusMT 5216 poškozování životního prostředí
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Literatura faktu
  (4) - Monografie
  (1) - Sborníky
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1