Number of the records: 1  

antika

 1. Descriptorantika
  Broader term starověk
  Biogr./hist.dataZahrnuje starověké Řecko a Římskou říši. Pro dokumenty pojednávající pouze o Římské říši používej termín ID:Římská říše
  Version3
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (41) - Beletrie
  (14) - Biografie
  (1) - Cestopisy
  (1) - Citáty
  (1) - Čítanky
  (3) - Encyklopedie
  (5) - Eseje
  (4) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (131) - Monografie
  (7) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (5) - Slovníky naučné speciální
  (34) - Studie
  (18) - Učebnice
  (31) - Úvahy
  (17) - Výbor z díla
  (1) - Sebrané spisy
  (1) - Ústavy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1