Number of the records: 1  

investiční projekt

 1. Descriptorinvestiční projekt
  Non-descriptor investment project
  projet d'investissement
  Investitionsvorhaben
  Broader term investiční politika
  Micro ThesaurusMT 2426 financování a investice
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  (1) - Monografie
  (4) - Příručky
  (2) - Studie
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1