Number of the records: 1  

institucionální struktura

 1. Descriptorinstitucionální struktura
  Non-descriptor institutional structure
  structure institutionnelle
  institutionelle Struktur
  INSTITUTIONAL FRAMEWORK
  CADRE INSTITUTIONNEL
  INSTITUTIONELLER RAHMEN
  Narrower term předseda
  místopředseda
  rozhodovací orgány
  sekretariát instituce
  Broader term 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Micro ThesaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (4) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (2) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (5) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1