Number of the records: 1  

hospodářský trestný čin

 1. Descriptorhospodářský trestný čin
  Non-descriptor economic offence
  délit économique
  Wirtschaftsstraftat
  EKONOMICKÁ KRIMINALITA
  EKONOMICKÝ PODVOD
  EKONOMICKÝ TRESTNÝ ČIN
  FALEŠNÝ ÚČET
  FALŠOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ
  HOSPODÁŘSKÁ KRIMINALITA
  HOSPODÁŘSKÝ PODVOD
  PADĚLÁNÍ ÚČETNICTVÍ
  ÚČETNÍ PODVOD
  COUNTERFEITING
  ECONOMIC CRIME
  FALSE BILL
  FALSE INVOICE
  SWINDLE
  ESCROQUERIE
  FAUSSE FACTURE
  FAUSSE MONNAIE
  BETRÜGEREI
  GELDFÄLSCHEREI
  RECHNUNGSFÄLSCHEREI
  WIRTSCHAFTSDELIKT
  WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT
  Narrower term daňový trestný čin
  insider trading
  Broader term trestný čin
  Micro ThesaurusMT 1216 trestní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (1) - Eseje
  (1) - Judikáty
  (1) - Komentované zákony
  (7) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (1) - Kolektivní monografie
  (15) - Monografie
  (9) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Rozhovory
  (10) - Sborníky
  (2) - Separáty
  (20) - Studie
  (8) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (6) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1