Number of the records: 1  

hospodářský systém

 1. Descriptorhospodářský systém
  Non-descriptor economic system
  régime économique
  Wirtschaftsordnung
  HOSPODÁŘSKÝ ŘÁD
  VÝROBNÍ ZPŮSOB
  SYSTèME ÉCONOMIQUE
  WIRTSCHAFTSSYSTEM
  Narrower term koordinovaná ekonomika
  tržní ekonomika
  řízená ekonomika
  smíšená ekonomika
  plánované hospodářství
  společný trh
  hospodářská unie
  hospodářská reforma
  kolektivismus
  Broader term 1621 hospodářská struktura
  Micro ThesaurusMT 1621 hospodářská struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (11) - Subject terms file
  Bibl.records (7) - Eseje
  (2) - Kolektivní monografie
  (36) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (14) - Ročenky - monografie
  (4) - Rozhovory
  (6) - Sborníky
  (3) - Skripta
  (14) - Studie
  (7) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Plány
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1