Number of the records: 1  

hospodářský rozvoj

 1. Descriptorhospodářský rozvoj
  Non-descriptor economic development
  développement économique
  wirtschaftliche Entwicklung
  EKONOMICKÝ ROZVOJ
  HOSPODÁŘSKÁ KONJUNKTURA
  HOSPODÁŘSKÝ ROZMACH
  HOSPODÁŘSKÝ VZESTUP
  ZLEPŠENÍ HOSPODÁŘSKÉ SITUACE
  ECONOMIC UPSWING
  ESSOR ÉCONOMIQUE
  VERBESSERUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
  WIRTSCHAFTLICHE ERHOLUNG
  WIRTSCHAFTSAUFSCHWUNG
  Narrower term hospodářský růst
  hospodářský start
  integrovaný rozvoj
  ekonomická disparita
  rozvojové země
  průmyslová země
  méně vyvinuté země
  rozvojový potenciál
  hospodářská přestavba
  nově industrializovaná země
  skupina 77
  nedostatečný rozvoj
  těžiště rozvoje
  ekonomická transformace
  základní životní potřeby
  Broader term 1611 ekonomický růst
  Micro ThesaurusMT 1611 ekonomický růst
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (22) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Cestopisy
  (2) - Kolektivní monografie
  (68) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (9) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (15) - Ročenky - monografie
  (18) - Sborníky
  (47) - Studie
  (7) - Učebnice
  (1) - Výbor z díla
  (2) - Konferenční materiály
  (9) - Ročenky
  (4) - Statistiky
  (11) - Mezinárodní dohody
  (1) - Národohospodářské plány
  (2) - Směrnice
  (1) - CD-ROM
  (2) - Výzkumné zprávy
  (1) - Usnesení
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1