Number of the records: 1  

hospodářské právo veřejné

 1. Descriptorhospodářské právo veřejné
  Non-descriptor public economic law
  droit public économique
  Wirtschaftsverwaltungsrecht
  OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÉ
  VEŘEJNÉ HOSPODÁŘSKÉ PRÁVO
  VEŘEJNÉ OBCHODNÍ PRÁVO
  Broader term správní právo
  Micro ThesaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (7) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (20) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (6) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (6) - Skripta
  (5) - Studie
  (12) - Učebnice
  (3) - Zákoníky
  (6) - Zákony
  (1) - Nařízení
  (1) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1