Number of the records: 1  

hospodářská podpora

 1. Descriptorhospodářská podpora
  Non-descriptor economic support
  soutien économique
  wirtschaftliche Stützung
  DOTACE
  EKONOMICKÁ PODPORA
  EKONOMICKÁ VÝPOMOC
  EKONOMICKÝ PŘÍDAVEK
  EKONOMICKÝ PŘÍSPĚVEK
  POSKYTOVÁNÍ POMOCI
  PŘÍSPĚVEK
  SUBVENCE
  AID
  GRANTING OF AID
  SUBVENTION
  AIDE
  SUBVENTION
  BEIHILFE
  BEIHILFEGEWÄHRUNG
  SUBVENTION
  ZUSCHUSS
  Narrower term podpora zaměstnanosti
  podpora vývozu
  investiční podpora
  podpora modernizace
  podpora výroby
  podpora podnikání
  pomoc Společenství
  státní podpora
  regionální pomoc
  podpora sektorové ekonomiky
  podpora transformace
  podpora restrukturalizace
  podpora odbytu
  podpora průmyslu
  Broader term 1606 hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (17) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (2) - Sborníky
  (14) - Studie
  (1) - Učebnice
  (3) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1