Number of the records: 1  

hlava státu

 1. Descriptorhlava státu
  Non-descriptor head of State
  chef d'État
  Staatschef
  CÍSAŘ
  EMÍR
  FEDERÁLNÍ PREZIDENT
  KNÍŽE
  KRÁL
  PANOVNÍK
  PREZIDENT
  PREZIDENT REPUBLIKY
  SPOLKOVÝ PREZIDENT
  ŠEJK
  VELKOVÉVODA
  VLÁDCE
  KING
  PRESIDENT OF THE REPUBLIC
  PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
  ROI
  BUNDESPRÄSIDENT
  KÖNIG
  STAATSOBERHAUPT
  STAATSPRÄSIDENT
  Broader term politická instituce
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (11) - Adresáře
  (8) - Alba
  (1) - Almanachy
  (3) - Atlasy
  (2) - Beletrie
  (143) - Biografie
  (2) - Cestopisy
  (3) - Encyklopedie
  (13) - Eseje
  (2) - Judikáty
  (10) - Korespondence
  (27) - Literatura faktu
  (10) - Memoáry
  (22) - Kolektivní monografie
  (229) - Monografie
  (14) - Obrazová publikace
  (9) - Příručky
  (31) - Projevy
  (4) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (13) - Rozhovory
  (25) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (9) - Seznamy
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (6) - Staré tisky
  (37) - Studie
  (6) - Učebnice
  (9) - Úvahy
  (4) - Výbor z díla
  (49) - Zákony
  (4) - Sebrané spisy
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - Katalogy
  (2) - Organizační řády
  (5) - Ústavy
  (1) - Parlamentní materiály
  (11) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1