Number of the records: 1  

finanční pomoc

 1. Descriptorfinanční pomoc
  Non-descriptor financial aid
  aide financière
  Finanzhilfe
  FINANČNÍ PODPORA
  FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
  GRANT
  KAPITÁLOVÁ POMOC
  POSKYTNOUT PENĚŽNÍ POMOC
  CAPITAL GRANT
  FINANCIAL GRANT
  AIDE EN CAPITAL
  ASSISTANCE FINANCIèRE
  FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG
  KAPITALHILFE
  Broader term politika pomoci
  Micro ThesaurusMT 0811 politika spolupráce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (10) - Příručky
  (1) - Seznamy
  (5) - Studie
  (1) - Směrnice
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1