Number of the records: 1  

finance místních úřadů

 1. Descriptorfinance místních úřadů
  Non-descriptor local authority finances
  finances locales
  Gemeindefinanzen
  FINANCE MÍSTNÍ SPRÁVY
  FINANCE MÍSTNÍCH SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
  FINANCE OBCÍ
  KOMUNÁLNÍ FINANCE
  MUNICIPÁLNÍ FINANCE
  OBECNÍ FINANCE
  DISTRICT FINANCES
  MUNICIPAL FINANCES
  FINANCES COMMUNALES
  KOMMUNALFINANZEN
  Narrower term obecní rozpočet
  Broader term veřejné finance
  Micro ThesaurusMT 2436 veřejné finance a rozpočtová politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (15) - Komentované zákony
  (18) - Monografie
  (38) - Příručky
  (6) - Přednášky
  (7) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (11) - Studie
  (8) - Učebnice
  (5) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (18) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1