Number of the records: 1  

Evropské společenství

 1. DescriptorEvropské společenství
  Non-descriptor European Community
  Communauté européenne
  Europäische Gemeinschaft
  ES
  EEC
  EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY
  CEE
  COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
  EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
  Broader term Evropská společenství
  Micro ThesaurusMT 1016 struktura Společenství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Adresáře
  (1) - Bibliografie
  (1) - Biografie
  (2) - Deklarace
  (1) - Eseje
  (1) - Jednací řády
  (2) - Judikáty
  (1) - Komentované zákony
  (10) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (9) - Příručky
  (2) - Ročenky - monografie
  (5) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (15) - Studie
  (7) - Učebnice
  (3) - Zákoníky
  (4) - Zákony
  (2) - Zákonná opatření
  (1) - Mezinárodní dohody
  (6) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1