Number of the records: 1  

Evropská unie

 1. DescriptorEvropská unie
  Non-descriptor European Union
  Union européenne
  Europäische Union
  EU
  UNION LAW
  LOI DE L'UNION
  Narrower term Evropská společenství
  Hospodářská a měnová unie
  Evropská politická unie
  Broader term 1016 struktura Společenství
  Micro ThesaurusMT 1016 struktura Společenství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (26) - Adresáře
  (2) - Biografie
  (4) - Deklarace
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (21) - Encyklopedie
  (12) - Eseje
  (4) - Jednací řády
  (2) - Judikáty
  (11) - Komentované zákony
  (47) - Kolektivní monografie
  (304) - Monografie
  (32) - Odborné zprávy
  (148) - Příručky
  (7) - Projevy
  (4) - Přednášky
  (1) - Průvodce
  (31) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (183) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (2) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (6) - Slovníky jazykové překladové
  (12) - Slovníky naučné speciální
  (316) - Studie
  (12) - Slovníky jazykové výkladové
  (46) - Sylaby
  (1) - Slovníky zkratek
  (17) - Tezaury
  (109) - Učebnice
  (8) - Úvahy
  (2) - Výbor z díla
  (9) - Zákoníky
  (1) - Sbírky zákonů
  (29) - Zákony
  (4) - Zákonná opatření
  (15) - Konferenční materiály
  (2) - Diplomová práce
  (13) - Statistiky
  (3) - Charty
  (11) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (4) - Směrnice
  (1) - isn
  (1) - Ústavy
  (6) - Smlouvy
  (15) - CD-ROM
  (6) - Výzkumné zprávy
  (3) - Normy
  (1) - Parlamentní materiály
  (5) - Plány
  (2) - Soubor dokumentů
  (3) - Usnesení
  (1) - Vládní materiály
  (17) - Výroční zprávy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1