Number of the records: 1  

evropská konvence

 1. Descriptorevropská konvence
  Non-descriptor European convention
  convention européenne
  Europäische Konvention
  KONVENCE RADY EVROPY
  ÚMLUVA RADY EVROPY
  CONVENTION OF THE COUNCIL OF EUROPE
  CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE
  KONVENTION DES EUROPARATS
  Narrower term Evropská úmluva o ochraně lidských práv
  Broader term mezinárodní úmluva
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Deklarace
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (2) - Komentované zákony
  (4) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (17) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (3) - Studie
  (4) - Zákony
  (5) - Mezinárodní dohody
  (1) - Ústavy
  (2) - Smlouvy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1