Number of the records: 1  

duševní zdraví

 1. Descriptorduševní zdraví
  Non-descriptor mental health
  santé mentale
  psychische Gesundheit
  DUŠEVNÍ HYGIENA
  MENTÁLNÍ ZDRAVÍ
  PSYCHICKÉ ZDRAVÍ
  PSYCHOHYGIENA
  HYGIèNE MENTALE
  PSYCHOHYGIENE
  Broader term organizace zdravotnictví
  Micro ThesaurusMT 2841 zdraví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Faksimile
  (1) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (6) - Studie
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1