Number of the records: 1  

doprava po plavební cestě

 1. Descriptordoprava po plavební cestě
  Non-descriptor inland waterway transport
  transport par voie navigable
  Binnenschiffsverkehr
  ŘÍČNÍ CESTA
  ŘÍČNÍ DOPRAVA
  ŘÍČNÍ KOMUNIKACE
  INLAND WATERWAY CONNECTION
  RIVER TRANSPORT
  LIAISON FLUVIALE
  TRANSPORT FLUVIAL
  BEFÖRDERUNG AUF BINNENWASSERSTRAßEN
  BINNENWASSERSTRAßENVERBINDUNG
  Narrower term plavení dříví
  říční loďstvo
  říční plavba
  tlačná remorkáž
  plavební síť
  říční přeprava
  Broader term 4821 námořní a říční doprava
  Micro ThesaurusMT 4821 námořní a říční doprava
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Literatura faktu
  (5) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (9) - Studie
  (2) - Zákony
  (2) - Konferenční materiály
  (5) - Statistiky
  (1) - Směrnice
  (8) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1