Number of the records: 1  

Roberts, John M., 1928-

 1. Personal nameRoberts, John M., 1928-
  Biographical NoteStudoval na univerzitách v Tauntonu a Oxfordu. V l. 1953-54 pobýval v USA, po návratu do Velké Británie začal přednášet na Merton College v Oxfordu. V r. 1979 se stal prorektorem univerzity v Southamptonu a vl. 1985-1994 byl rektorem na Merton College.
  Collection kindPersonal names and family names file
  References (4) - Monografie
  person

  person

Number of the records: 1