Number of the records: 1  

Office for oversight of funding of parties in Republic of Kosovo and Czech Republic

 1. SYS0183112
  LBL
   
  -----nam--2200000-i-450-
  003
   
  CZ-PrPKS
  005
   
  20210608134947.8
  007
   
  tu
  008
   
  130701s2020----kv-ab--f------000-0-eng--
  040
   
  $a ABA011 $b cze $9 2 $e rda
  084
   
  $a 0411
  084
   
  $a 2441
  100
  1-
  $7 par_us_auth*0071725 $a Spahija, Florent $4 aut
  245
  14
  $a Office for oversight of funding of parties in Republic of Kosovo and Czech Republic / $c author: Florent Spahija and Jan Dupák
  264
  -1
  $a Prishtina : $b Kosova Democratic Institute (KDI), $c [2020]
  264
  -4
  $c ©2020
  300
   
  $a 30 stran : $b ilustrace, mapy ; $c 30 cm
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nz $2 rdacarrier
  500
   
  $a Staženo z internetu
  500
   
  $a Na obálce nad názvem: Instituti demokratik i Kosovés, Transparency International Kosova, Transparency International Česká republika
  500
   
  $a Na obálce: May 2020, Prishtina/Prague
  504
   
  $a Obsahuje bibliografické odkazy
  520
  2-
  $a Úřady dohlížející na politické finance v ČR a v Kosovu. Srovnávací analýza řešení dohledových pravomocí v České republice a v Republice Kosovo (RKS). Autoři připravili komparativní analýzu legislativního pozadí a struktury dohledových institucí, které mají na starosti financování politických stran. U nás je to Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, v Kosovu Ústřední volební komise, resp. jí ustavený Úřad pro registraci politických stran. Jak už toto stručné představení napovídá, hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v míře nezávislosti na politickém provozu, kterou jsou obdařeny. Zatímco náš ÚDHPSH je etablován jako relativně samostatná jednotka s vlastním rozpočtem a rovnocennými pravomocemi členů volených několika ústavními činiteli, v RKS vykonává dohledové činnosti volební komise, která má na starosti především organizaci voleb a z toho plyne imanentní střet zájmů. Komparativní studie popisuje detaily pravomocí, časté problémy a obtíže ve fungování obou úřadů i pravidla pro pořádání předvolebních kampaní v obou státech. Závěrem doporučuje zavedení systémových opatření v RKS, kde bude kompetence úřadu předmětem legislativních změn. Srovnání institucionálního uchopení politických financí je vzácné, neboť teprve na něm lze založit sdílení dobré praxe, jež může vést k zlepšení situace v jednom každém státě. V našem případě je publikace základním podkladem pro advokační aktivity za zlepšení transparentnosti politických financí v Kosovu, ale v širším kontextu přináší i cenné informace pro ty, kdo se financováním politického provozu zabývají ve střední a východní Evropě. Publikace vznikla v rámci projektu ROBIN podpořeném programem Transition Promotion MZV ČR.
  650
  07
  $7 par_us_entry*0001843 $a financování
  650
  07
  $7 par_us_entry*0007877 $a politická strana
  650
  07
  $7 par_us_entry*0001861 $a finanční kontrola
  650
  07
  $7 par_us_entry*0015512 $a Česká republika
  650
  07
  $7 par_us_entry*0004384 $a Kosovo
  650
  07
  $7 par_us_entry*0020933 $a komparativní analýza
  650
  07
  $7 par_us_entry*0012860 $a 1. polovina 21. století
  700
  1-
  $7 par_us_auth*0069973 $a Dupák, Jan $4 aut

Number of the records: 1