Number of the records: 1  

Začlenění ruské komunity do většinové společnosti

 1. SYS168367
  LBL
   
  00000nam--2200000---450-
  003
   
  CZ-PrPKS
  005
   
  20160412141208.8
  007
   
  tu
  008
   
  150710s2015||||xr-----e------000-0-cze||
  020
   
  $a 978-80-7416-230-5 $q brožováno
  040
   
  $a ABA011 $b cze $9 2 $e RDA
  041
   
  $a cze $b cze $b eng
  044
   
  $a xr $c CZ
  084
   
  $a 2826
  084
   
  $a 1236
  084
   
  $a 2811
  100
  1-
  $7 par_us_auth*0001325 $a Vavrečková, Jana, $d 1948- $4 aut
  245
  10
  $a Začlenění ruské komunity do většinové společnosti : $b EIF 2013-01 / $c Jana Vavrečková, Karolína Dobiášová
  250
   
  $a 1. vydání
  264
  -1
  $a Praha : $b VÚPSV, v.v.i. Praha + FSV UK, $c 2015
  300
   
  $a 80, 6 stran ; $c 30 cm
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  500
   
  $a České a anglické resumé
  500
   
  $a Nad názvem: projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí
  504
   
  $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  520
  2-
  $a Monografie o ruské komunitě na českém území je součástí řešení projektů zabývajících se monitoringem integračních procesů cizinců třetích zemí v České republice (zadavatelem MV ČR). Předmětem jejího zájmu jsou občané Ruské federace a míra jejich integrace do české většinové společnosti; ruská komunita vykazuje na rozdíl od ostatních početně významných cizineckých subpopulací řadu specifik. Smyslem monografie je tyto odlišnosti zjistit, prověřit stav a vývoj ukazatelů integrace v uplynulých pěti letech a doplnit rozbor číselných (administrativních) údajů o relevantní poznatky o názorech, postojích a životě ruských občanů v ČR. Metodologicky vychází monografie ze dvou částí, které se v textu vzájemně prolínají. První část zahrnuje rozbor kvantitativních dat - integračních ukazatelů s orientací na ruskou komunitu (stav roku 2014 a vývoj od roku 2009). Druhá část vychází z kvalitativní sondy založené na řízených rozhovorech, která obohacuje zjištěné závěry o aktuální názory a postoje ruských imigrantů v České republice. Občané Ruské federace jsou třetí největší imigrační komunitou v ČR. Nejčastějším důvodem pro jejich pobyt na území České republiky je sloučení rodiny. Charakteristickým rysem ruské komunity je také enormní zájem o studium v České republice. Naopak, ve srovnání s jinými národnostmi je méně častým důvodem pobytu v ČR zaměstnání/podnikání. Typickým jevem je vysoký podíl žen v ruské subpopulaci. Většina ruských imigrantů také vykazovala relativně vysoký socioekonomický status. Rozhovory poukázaly na důležitost existence ruské komunity pro občany Ruské federace žijící v ČR. Z šetření vyplývá, že z hlediska sociální integrace má převažující část respondentů snahu se integrovat do české společnosti. Nicméně byly identifikovány i rizikové skupiny z hlediska integrace: děti imigrantů, které navštěvují ruské školy (s žádnou nebo minimální výuku českého jazyka a českých reálií), ženy v domácnosti a důchodci, kteří se často pohybují jen v „ruském prostředí“. Ohroženou skupinou mohou být i zaměstnanci pracující v rámci tzv. etnické ekonomiky. K segregaci může přispívat i nevyvážená prostorová koncentrace Rusů v rámci ČR.
  650
  14
  $7 par_us_entry*0009849 $a Rusko
  650
  14
  $7 par_us_entry*0006206 $a národnostní menšina
  650
  14
  $7 par_us_entry*0013818 $a začlenění do společnosti
  650
  14
  $7 par_us_entry*0003555 $a integrace přistěhovalců
  650
  14
  $7 par_us_entry*0015512 $a Česká republika
  700
  1-
  $7 par_us_auth*0045096 $a Dobiášová, Karolína, $d 1970- $4 aut
  856
   
  $a Začlenění ruské komunity do většinové společnosti (obsah) $u http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_406.pdf
  856
   
  $a (plný text) $u http://www.obalkyknih.cz/file/toc/177388/pdf

Number of the records: 1