Number of the records: 1  

Odpovědnost státu za výkon veřejné moci

 1. SYS160547
  LBL
   
  -----nam--2200000---450-
  003
   
  CZ-PrPKS
  005
   
  20140708122058.2
  007
   
  tu
  008
   
  140619s¦¦¦¦¦¦¦¦xr-----e------000-0-cze||
  020
   
  $a 978-80-7502-021-5 $q brož.
  040
   
  $a ABA011 $b cze $9 2
  041
   
  $a cze $b eng
  044
   
  $a xr $c CZ
  084
   
  $a 0436
  100
  1-
  $7 par_us_auth*0000653 $a Mates, Pavel, $d 1947- $4 aut
  245
  10
  $a Odpovědnost státu za výkon veřejné moci / $c Pavel Mates, Jakub Severa
  264
  -1
  $a Praha : $b Leges, $c 2014
  300
   
  $a 176 s. ; $c 21 cm
  500
   
  $a Anglické resumé
  504
   
  $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  520
  2-
  $a Právo požadovat náhradu škody či jiné újmy ze strany toho, kdo ji utrpěl v důsledku činnosti nebo naopak nečinnosti veřejné moci, patří k pojmovým znakům demokratických právních států. V této monografii se mohou čtenáři seznámit s tím, jak je toto právo zakotveno v českém právním řádu a jak je naplňováno. Autoři se nejporve zabývají ústavními garancemi tohoto práva, zmiňují také úpravu v mezinárodních smlouvách. Tato východiska zasazují do obecnějšího teoretického rámce pojmu odpovědnosti a jeho komponentů v právu soukromém i veřejném. Na tomto základě pak postupně objasňují základní předpoklady, které musí být splněny, aby bylo možno se odpovědnosti úspěšně dovolávat, analyzují jednotlivé právní tituly vzniku odpovědnosti, objasňují, za jakých podmínek je dána příčinná souvislost mezi nezákonným aktem a vznikem škody, resp. jiné újmy, jaký okruh subjektů přichází v úvahu, vysvětlují vztah úpravy odpovědnosti za škodu v zák. č. 82/1998 Sb. a v občanském zákoníku, seznamují s postupem při uplatňování nároků a dalšími instituty, které se v této oblasti vyskytují. Zmíněny jsou i podmínky regresu vůči těm, kteří škodu nebo jinou újmu způsobili.
  650
  14
  $7 par_us_entry*0011148 $a veřejná správa
  650
  14
  $7 par_us_entry*0006826 $a odpovědnost
  650
  14
  $7 par_us_entry*0015512 $a Česká republika
  700
  1-
  $7 par_us_auth*0062746 $a Severa , Jakub $4 aut
  856
   
  $a Odpovědnost státu za výkon veřejné moci (obsah) $u http://www.obalkyknih.cz/file/toc/97878/pdf

Number of the records: 1