Number of the records: 1  

Cizinci a daně

 1. SYS145936
  LBL
   
  -----nam--2200000---450-
  003
   
  CZ-PrPKS
  005
   
  20111110140311.7
  007
   
  tu
  008
   
  111101s¦¦¦¦¦¦¦¦xr-----e------001-0-cze||
  020
   
  $a 978-80-7357-663-9 $q brož.
  040
   
  $a ABA011 $b cze $9 2
  041
   
  $a cze
  044
   
  $a xr $c CZ
  084
   
  $a 2446
  100
  1-
  $7 par_us_auth*0043887 $a Vyškovská, Magdaléna $4 aut
  245
  10
  $a Cizinci a daně : $b zdaňování příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v České republice / $c Magdaléna Vyškovská
  250
   
  $a 3., aktualiz. a dopl. vyd.
  264
  -1
  $a Praha : $b Wolters Kluwer Česká republika, $c 2011
  300
   
  $a 204 s. ; $c 24 cm
  490
  1-
  $a Téma
  500
   
  $a "3., aktualizované vydání, doplněné o judikaturu, závěry koordinačních výborů, nová nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení v EU"--Tit. s.
  504
   
  $a Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  520
  2-
  $a Publikace přehledně a prakticky zpracovává téma zdaňování cizích státních příslušníků v České republice, a to v členění podle různých druhů příjmů. Zdanění jednotlivých příjmů je v publikaci posouzeno podle smluv o zamezení dvojího zdanění a podle zákona o daních z příjmů. Publikace obsahuje názorné příklady z praxe včetně podrobných výpočtů. Poslední kapitola je věnována sociálnímu zabezpečení v Evropské unii a určení, do kterého státu má být za cizince odváděno pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění včetně příkladů. Do publikace jsou začleněny zápisy z koordinačních výborů a judikatura Nejvyššího správního soudu ČR.
  650
  14
  $7 par_us_entry*0014949 $a cizí státní občan
  650
  14
  $7 par_us_entry*0015578 $a daň z příjmu fyzických osob
  650
  14
  $7 par_us_entry*0010439 $a sladění sociálních zabezpečení
  650
  14
  $7 par_us_entry*0015512 $a Česká republika
  830
  -0
  $a Téma $7 par_us_auth*0043888

Number of the records: 1