Number of the records: 1  

Ekonomické aspekty insolvenčního zákona

 1. SYS124571
  LBL
   
  -----nam--2200000---450-
  003
   
  CZ-PrPKS
  005
   
  20091021145132.6
  007
   
  tu
  008
   
  091012s¦¦¦¦¦¦¦¦xr-----e------000-0-cze||
  020
   
  $a 978-80-7273-159-6 $q váz.
  040
   
  $a ABA011 $b cze $9 2
  041
   
  $a cze
  044
   
  $a xr $c CZ
  084
   
  $a 1211
  084
   
  $a 4026
  100
  1-
  $7 par_us_auth*0054812 $a Březinová, Hana $4 aut
  245
  10
  $a Ekonomické aspekty insolvenčního zákona : $b účetnictví jako základní zdroj informací pro insolvenční řízení / $c Hana Březinová
  250
   
  $a 1. vyd.
  264
  -1
  $a Praha : $b Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, $c 2009
  300
   
  $a 196 s. ; $c 21 cm
  504
   
  $a Obsahuje bibliografii
  520
  2-
  $a Zákon o konkursu a vyrovnání byl nahrazen novým insolvenčním zákonem, který by měl na jedné straně umožnit co nejvýhodnější uspokojení pohledávek věřitelů, ale také, a to je podstatné pro stabilitu a rozvoj naší ekonomiky, ozdravení subjektů ohrožených úpadkem, rychlé a vhodné řešení úpadku. U podnikatelských subjektů, které jsou v pozici dlužníka, je účetnictví základním zdrojem informací pro insolvenční řízení. Účetnictví je obrazem probíhajících obchodních, výrobních a dalších procesů, které dokáže zaznamenat na základě elementárních operací, vzájemně je propojit a skloubit tak, aby výstupy z účetnictví splňovaly požadavky uživatelů těchto informací. Účetnictví tak zrcadlí vývoj v ekonomice, dokáže dát podklady, signály hrozícího úpadku. Z účetnictví tedy může čerpat podklady nejen sám dlužník, ale také jeho věřitelé, insolvenční správce, insolvenční soudci, kteří o procesu rozhodují, i veřejnost, pod jejíž kontrolou insolvenční proces v podobě elektronicky vedeného a veřejně přístupného insolvenčního rejstříku probíhá. Cílem publikace je čtenářům jak neúčetním, tak i účetním profesionálům přinést informace, na základě kterých dokáží získat poznatky z účetnictví pro potřeby insolvenčního řízení. V řadě fází insolvenčního procesu informace z účetnictví musí čerpat a vyhodnocovat odborníci, kteří však nejsou účetními profesionály. Jim kniha vysvětluje elementární pojmy, souvislosti a zásady. Účetním by pak měla publikace pomoci zorientovat se v právní úpravě úpadkového práva z pohledu ekonomického, účetního, i ve vazbě na základní daňové povinnosti.
  650
  14
  $7 par_us_entry*0010651 $a solventnost
  650
  14
  $7 par_us_entry*0012336 $a účetnictví
  650
  14
  $7 par_us_entry*0000222 $a dluh

Number of the records: 1