Number of the records: 1  

Civilní výkon soudních rozhodnutí srážkami ze mzdy v evropském srovnání

 1. SYS0180303
  LBL
   
  01790nam--2200433-i-4500
  003
   
  CZ-PrPKS
  005
   
  20200515104959.9
  007
   
  tu
  008
   
  980708s2020----xr-----f------000-0-cze--
  040
   
  $a ABA011 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a cze $b cze $b eng
  084
   
  $a 1221
  084
   
  $a 4421
  084
   
  $a 1011
  084
   
  $a 1236
  100
  1-
  $7 par_us_auth*0068991 $a Jakab, Miroslav $4 aut
  245
  10
  $a Civilní výkon soudních rozhodnutí srážkami ze mzdy v evropském srovnání / $c autor: Miroslav Jakab
  264
  -1
  $a Praha : $b Kancelář Poslanecké sněmovny, $c 2020
  300
   
  $a 17 stran ; $c 30 cm
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  490
  1-
  $a Srovnávací studie ; $v č. 5.393
  500
   
  $a Název z obálky
  500
   
  $a Na obálce: leden 2020
  500
   
  $a Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  504
   
  $a Obsahuje bibliografické odkazy
  520
  2-
  $a Publikace se jednak zabývá otázkami široce pojatého přístupu povinného k orgánu vykonávajícímu soudní rozhodnutí, jednak srovnává právní řády Německa, Slovenska, Polska, Anglie a Walesu, Francie, Maďarska a Slovinska z hlediska tamní úpravy výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy. V první části dochází k závěru, že je lidským právem povinného právně brojit proti úkonům vykonávajícího orgánu. Zato možnost kontaktovat vykonávající orgán za účelem neformální domluvy je sice důsledek některých unijních předpisů, ty ale nebudou mít procesně-právní dopady. V druhé části lze vysledovat relativní shodu komparovaných úprav výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, co do čisté mzdy jako základu srážek (zatímco rozdíly panují v druzích příjmů, které mohou být předmětem srážek) nebo způsobu určení maximálních srážek. Značné rozdíly jsou ale v míře přísnosti jednotlivých úprav.
  546
   
  $a České a anglické resumé
  650
  07
  $7 par_us_entry*0013370 $a výkon rozhodnutí
  650
  07
  $7 par_us_entry*0010988 $a srážky ze mzdy
  650
  07
  $7 par_us_entry*0008276 $a právo na spravedlnost
  650
  07
  $7 par_us_entry*0008973 $a přístup k soudu
  650
  07
  $7 par_us_entry*0004232 $a právo Evropské unie
  650
  07
  $7 par_us_entry*0002132 $a Francie
  650
  07
  $7 par_us_entry*0005121 $a Maďarsko
  650
  07
  $7 par_us_entry*0006324 $a Německo
  650
  07
  $7 par_us_entry*0008006 $a Polsko
  650
  07
  $7 par_us_entry*0010462 $a Slovensko
  650
  07
  $7 par_us_entry*0010466 $a Slovinsko
  650
  07
  $7 par_us_entry*0010839 $a Spojené království
  710
  2-
  $7 par_us_auth*0048307 $a Parlamentní institut $4 oth
  710
  1-
  $7 par_us_auth*0045414 $a Česko. $b Parlament. $b Poslanecká sněmovna $4 oth
  830
  -0
  $7 par_us_auth*0066714 $a Srovnávací studie (Parlamentní institut) ; $v č. 5.393
  856
  40
  $a Civilní výkon soudních rozhodnutí srážkami ze mzdy v evropském srovnání (plný text) $u https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=169713

Number of the records: 1