Number of the records: 1  

Právní úprava střetu zájmů poslanců a dalších veřejných činitelů

 1. SYS0174709
  LBL
   
  01790nam--2200433-i-4500
  003
   
  CZ-PrPKS
  005
   
  20180412124202.0
  007
   
  tu
  008
   
  980708s2016----xr-----f------000-0-cze--
  040
   
  $a ABA011 $b cze $e rda
  084
   
  $a 0421
  084
   
  $a 0436
  084
   
  $a 1211
  100
  1-
  $7 par_us_auth*0011677 $a Syllová, Jindřiška, $d 1956- $4 aut
  245
  10
  $a Právní úprava střetu zájmů poslanců a dalších veřejných činitelů / $c autoři: Jindřiška Syllová, Michaela Macháčková, Eva Medková, Petr Kolář
  264
  -1
  $a Praha : $b Kancelář Poslanecké sněmovny, $c 2016
  300
   
  $a 45 stran ; $c 30 cm
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  490
  1-
  $a Srovnávací studie ; $v č. 1.159
  500
   
  $a Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  500
   
  $a Na titulní stránce údaje o vydání: únor 2016, červenec 2015, duben 2005
  504
   
  $a Obsahuje bibliografické odkazy
  520
  2-
  $a V úvodní části tohoto informačního podkladu autoři poukazují na vývojovou linii, kterou sleduje vývoj právních úprav a podávání prohlášení o střetu zájmů. Stručně zmiňují důvody, které k zavedení tohoto institutu vedly. Zároveň konstatují, že dochází k neustálému rozšiřování počtu osob, které mají povinnost takové prohlášení podat. Poté se autoři zaměřují na popis obecné charakteristiky jednotlivých trendů, které se v současných právních úpravách střetu zájmů dají vysledovat. Věnují se trendu britskému, francouzskému a nordickému. Kromě toho, že se zmiňují o existenci dvou typů prohlášení o střetu zájmů, kterými jsou prohlášení o majetku a prohlášení o činnosti, poukazují zejména na různé důvody, pro které je prohlášení podáváno, na důvěrnost či naopak veřejnost v něm poskytnutých informací, nebo na to, zda je proces jejich podávání formalizován či nikoli. Těžiště práce však spočívá v popisu stávajících právních úprav ve vybraných evropských státech. Situaci, která se vyskytuje v každém z nich, je věnována samostatná kapitola sledující toto základní schéma: u každého typu prohlášení (existují-li v daném státě oba typy) je taxativním či demonstrativním výčtem uveden okruh osob, které jsou povinny či oprávněny jej podat, dále se pojednává o jeho formálních a obsahových náležitostech, o orgánu, ke kterému se podává, a o lhůtách, v jakých je nutno tak učinit. V závěru je uvedeno, zda v dané zemi existuje orgán, který na podávání prohlášení dohlíží, a případně, zda lze porušení povinností s podáváním prohlášení spjatých sankcionovat. Pokud ano, jakým způsobem, za jakých okolností a kým.
  650
  07
  $7 par_us_entry*0015538 $a člen parlamentu
  650
  07
  $7 par_us_entry*0012984 $a veřejná funkce
  650
  07
  $7 par_us_entry*0014201 $a zneužití pravomoci
  650
  07
  $7 par_us_entry*0006354 $a neslučitelnost
  650
  07
  $7 par_us_entry*0013134 $a vlastnictví
  650
  07
  $7 par_us_entry*0004324 $a kontrolní moc
  650
  07
  $7 par_us_entry*0001501 $a Evropa
  700
  1-
  $7 par_us_auth*0066993 $a Macháčková, Michaela $4 aut
  700
  1-
  $7 par_us_auth*0066994 $a Medková, Eva $4 aut
  700
  1-
  $7 par_us_auth*0053225 $a Kolář, Petr, $d 1975- $4 aut
  710
  1-
  $7 par_us_auth*0045414 $a Česko. $b Parlament. $b Poslanecká sněmovna $4 oth
  710
  2-
  $7 par_us_auth*0048307 $a Parlamentní institut $4 oth
  830
  -0
  $7 par_us_auth*0066714 $a Srovnávací studie (Parlamentní institut) ; $v č. 1.159
  856
  40
  $a Parlamentní institut - studie $u http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?lp=1

Number of the records: 1