Number of the records: 1  

Kohezní politika Evropské unie

 1. SYS0172840
  LBL
   
  00000nam-a22^^^^^3i-4500
  003
   
  CZ-PrPKS
  005
   
  20170925105637.4
  007
   
  ta
  008
   
  170821s2017----xr-ab--f------001-0-cze--
  020
   
  $a 978-80-7400-527-5 $q (brožováno)
  040
   
  $a ABA011 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a cze $b eng
  084
   
  $a 1016
  100
  1-
  $7 par_us_auth*0043484 $a Zahradník, Petr, $d 1965- $4 aut
  245
  10
  $a Kohezní politika Evropské unie / $c Petr Zahradník
  250
   
  $a Vydání první
  264
  -1
  $a V Praze : $b C. H. Beck, $c 2017
  300
   
  $a xli, 614 stran : $b ilustrace, mapy ; $c 24 cm
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  490
  1-
  $a Beckova edice ekonomie
  504
   
  $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
  520
  2-
  $a Ve světě, kde jsou obchod, investice a další formy ekonomických vztahů uskutečňovány v globálním měřítku, existuje stále silnější konkurence mezi jednotlivými teritorii a jejich ekonomickými aktivitami, ať již jsou realizovány uvnitř nebo vně EU. Cílem kohezní politiky je zmenšit rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi a především pak mezi jednotlivými regiony v rámci EU, a podnítit tak harmonický vývoj teritoria EU. Jejím smyslem je umožnit všem regionům v EU získat plný prospěch z příležitostí, které nabízí jednotný vnitřní trh, a současně přispívat ke stabilitě prostředí Hospodářské a měnové unie. Text je rozdělen do sedmi základních kapitol. V první kapitole je vysvětlen smysl a jsou vymezeny cíle kohezní politiky. Pozornost je věnována také příčinám a aktuální úrovni regionálních disparit. Další kapitola je historickým exkurzem do minulosti, vysvětluje vznik a genezi kohezní politiky, a to od 50. let do současnosti. Jsou vysvětleny základní pojmy a principy. Třetí kapitola shrnuje strategický, legislativní a rozpočtový rámec kohezní politiky; z tohoto hlediska srovnává poslední dvě rozpočtová období. Čtvrtá kapitola se zabývá programovými nástroji a procesem programování. Na srovnání rozpočtových období 2007–2013 a 2014–2020 vysvětluje nové prvky koheze a přibližuje programové nástroje stávajícího programovacího období. Velká pozornost je věnována realizaci kohezní politiky v České republice. Další kapitola obsahuje podrobnou analýzu vybraných dopadů kohezní politiky v ČR a identifikaci hlavních témat. Je analyzován průběh čerpání na základě dosud známých dat z minulého rozpočtového období a vyhodnocena finanční alokace kohezní politiky v rámci jednotlivých krajů. Šestá kapitola obsahuje mj. koncepty strategického rozvoje území a případovou studii zaměřenou na strategii rozvoje Zlínského kraje. Na závěr je Kohezní politika EU zasazena do celkového makroekonomického rámce.
  546
   
  $a Anglické resumé
  650
  07
  $7 par_us_entry*0003008 $a hospodářská a sociální soudržnost
  650
  07
  $7 par_us_entry*0007909 $a politika spolupráce
  650
  07
  $7 par_us_entry*0011310 $a strukturální fondy
  650
  07
  $7 par_us_entry*0009364 $a regionální rozvoj
  650
  07
  $7 par_us_entry*0001539 $a Evropská unie
  650
  07
  $7 par_us_entry*0015512 $a Česká republika
  830
  -0
  $7 par_us_auth*0060669 $a Beckova edice ekonomie

Number of the records: 1