Number of the records: 1  

Sstambuch Slézský w kterém Hospodář s Hostem o mnohých wěcech Spasytedlných rozpráwěgij Pod Erby a Rody starodáwných Panůw Panůw a Rytijřstwa Knijžetstwj hornijch w Slézý, Na Cžtyři Cžástky a dwě Knihy sebrané a sepsané

 1. SYS010171
  LBL
   
  03809nam--2200409-a-4500
  003
   
  CZ-PrPKS
  005
   
  20161216104221.8
  007
   
  tu
  008
   
  000629s||||||||xr-a---e------000---cze||
  020
   
  $q váz.
  040
   
  $a ABA011 $b cze
  041
   
  $a cze $a lat
  044
   
  $a xr $c CZ
  084
   
  $a 2831
  100
  1-
  $7 par_us_auth*0008053 $a Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle, Bartoloměj, $d ca 1543-1614 $4 aut
  245
  10
  $a Sstambuch Slézský w kterém Hospodář s Hostem o mnohých wěcech Spasytedlných rozpráwěgij Pod Erby a Rody starodáwných Panůw Panůw a Rytijřstwa Knijžetstwj hornijch w Slézý, Na Cžtyři Cžástky a dwě Knihy sebrané a sepsané / $c odemně Bartoloměge Paprockého z Glogolic
  264
  -1
  $a w Brně : $b v Bartholomége Albrechta F., $c 1609
  300
   
  $a (:)4, A4-Z4, Aa4-Zz4, Aaa4-Ppp4, Qqq6, Rrr4-Www4 [= cclxxxii] l. ; $c 31 cm
  500
   
  $a Soupis starých tisků č. 140
  500
   
  $a Kulturní památka
  500
   
  $a Varianta: exemplář s erbem a věnováním Janu Kryštofovi Pruskovskému z Pruskova na (:)1b
  500
   
  $a Český text gotikou, latinský text antikvou, na tit. l. v renesanční architektonické kompozici dřevořezové erby a věcný název (list signován vpravo dole "16 G.E.Z P. 08"), všechny strany ve čtyřdílných renesančních rámcích, signatury, stránkové kustody, na rubu tit. l. nerámovaný dřevořezový erb Jana Kryštofa Pruskovského, na O2b celostranný slezský znak s erby členů zemského soudu (signováno v rozích "1607 GE ZP"), další erby slezské šlechty většinou v bohatých dřevořezových abstraktních, zoomorfních či figurálních kompozicích: O3b, Y3b, Bb1a, Gg2b (signováno "16 G.E. 08"), Kk2b (signováno V.W.), [Mm4a], Nn3a (signováno V.W.), Pp2b, Qq2b, Rr3b, Tt2b, [Ww4b], Zz1a (signováno "16 G.E. 08"), [Ddd4a], Eee3b (signováno V.W.), Fff3a (signováno "16 G.E. 08"), [Hhh4a], [Mmm4b] (signováno V.W.), Ooo3a, Qqq1a a Rrr1b, na [Rrr3a] celostranný erbovní strom, od fol. [Rrr4a] až do konce další slezské erby zalomené přímo do textu, plné iniciály na ornamen. pozadí, ornamentální linky, renes. viněty
  500
   
  $a Omyly: Q3 m. Q2; Rr3 m. Rr2 (kustod zde nesouhlasí, jde o přesazbu?), nepotištěno: rub poslední potištěné strany
  500
   
  $a Modrošedá lepenková vazba z 18. století, na rubu přední předsádky latinské kulaté razítko jindřichohradeckých františkánů, na tit. l. rukou táž provenience
  505
  0-
  $a Obsahuje na (:)1b (= rub tit. l.): Na Erb Wýsoce Vrozeného Pana / Pana Jana Krýsstoffa Pruskowského z Pruskowa a na Pruskowě eč. ...
  510
  4-
  $a Zíbrt I. 6036, Knihopis č. 6860 (s odlišnou kolací, bez rozlišení variant, nezaznamenává složku Qqq6), Pumprla I/2 č. 3371 (totéž), Dokoupil s. 23 (ex. se starší variantou, kolace souhlasí s naší). Knihopis č. 6860 tento erb i text popisuje, ale starší variantu nezaznamenává
  520
  2-
  $a Polský spisovatel působící v Čechách B. Paprocký z Hlohol (1540-1614) shromáždil ve svém Štambuchu 21 mravněvýchovných rozmlouvání hosta s hospodářem a každé z nich věnoval jednomu z představitelů slezské šlechty. Kniha je také ilustrována velkým počtem jejich erbů. Známe dvě varianty Štambuchu: první má na rubu tit. l. erb a věnování Jiřímu Bedřichovi z Oprštorfu, za jehož hejtmanování byla kniha vytištěna; druhá varianta, která je častější, má na rubu tit. l. erb a věnování Janu Kryštofu Pruskovskému, hejtmanovi nastoupivšímu do úřadu po smrti Jiřího Bedřicha z Oprštorfu
  650
  14
  $7 par_us_entry*0004045 $a katolicismus
  650
  14
  $7 par_us_entry*0010454 $a Slezsko (region)
  650
  14
  $7 par_us_entry*0002990 $a horní třída
  650
  14
  $7 par_us_entry*0002836 $a heraldika
  650
  14
  $7 par_us_entry*0011864 $a teologie

Number of the records: 1