Number of the records: 1  

Medzinárodné právo verejné

 1. TitleMedzinárodné právo verejné. Druhá časť / Juraj Jankuv, Dagmar Lantajová, Kristián Blaškovič, Tomáš Buchta, Daniel Arbet
  Author Jankuv, Juraj (Author)
  Another authors Lantajová, Dagmar (Author)
  Blaškovič, Kristián (Author)
  Buchta, Tomáš (Author)
  Arbet, Daniel (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016
  Scope463 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageSlovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Slovenské učebnice
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationCieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších osobitných odvetví medzinárodného práva verejného v nadväznosti na najaktuálnejšiu vedeckú a odbornú spisbu v danej oblasti. Z uvedených odvetví je v učebnici začlenené primárne medzinárodné právo územných režimov, zahŕňajúce režimy štátneho územia, štátnych hraníc, hraničných režimov a cezhraničnej spolupráce, medzinárodné morské právo, medzinárodné kozmické právo, medzinárodné riečne právo, medzinárodné normy týkajúce sa Antarktídy a Arktídy, medzinárodné právo vzdušného priestoru a medzinárodné právo životného prostredia, ďalej medzinárodné právo upravujúce postavenie fyzických a právnických osôb, ktoré zahŕňa regulácie v oblasti štátneho občianstva, dvojakého štátneho občianstva, bezdomovectva, cudzineckých režimov a diplomatickej ochrany, medzinárodnoprávny inštitút azylu, medzinárodné utečenecké právo a medzinárodné právo ľudských práv, ďalej medzinárodné právo upravujúce postavenie štátnych orgánov pre medzinárodné styky, s výraznými pododvetviami, akými sú medzinárodné diplomatické právo a medzinárodné konzulárne právo, ďalej právo medzinárodných orgánov a organizácií, medzinárodné právo ozbrojených konfliktov, vrátane medzinárodného humanitárneho práva, medzinárodné právo odzbrojenia a napokon medzinárodné trestné právo, zahŕňajúce medzinárodnoprávny inštitút extradície.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo veřejné
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7380-597-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Medzinárodné právo verejné (obsah)
  Document kindUčebnice
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85398PSS - Poslanecká sněmovna
  Medzinárodné právo verejné

Number of the records: 1