Number of the records: 1  

Karlštejn jako "Bergungsdepot" pro historické fondy Zemské a univerzitní knihovny v Praze na sklonku druhé světové války

 1. TitleKarlštejn jako "Bergungsdepot" pro historické fondy Zemské a univerzitní knihovny v Praze na sklonku druhé světové války / Kamil Boldan
  Author Boldan, Kamil, 1966- (Author)
  PublicationPraha : Národní muzeum, 2019
  Scopestrany 6-19 : ilustrace, faksimile ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Par.titleKarštejn castle "Bergungsdepot" for the historical collections of the Land and University library in Prague at the end of the second world war
  NoteStaženo z internetu
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Anglické resumé
  AnnotationČlánek pojednává o historii bývalé Zemské a univerzitní knihovny v Praze (dnes Národní knihovny) v letech 1939 až 1945. Činnost knihovny měl řídit německý komisař jmenovaný v roce 1940 – Josef Becker, první ředitel pruské státní knihovny. Protože ho povinnosti držely v Berlíně, jmenoval svým stálým zástupcem v Praze mladšího berlínského bibliologa Carla Wehmera. Přestože jejich hlavním úkolem byla jednoznačně germanizace knihovny, nelze jim upřít zásluhy např. o zvýšení personální úrovně instituce. Jejich hlavní zásluha však spočívá v tom, že mnohé z knihovních sbírek zabavených např. gestapem nebyly skartovány, ale odvezeny do Klementina, sídla knihovny. Od roku 1943 organizovali evakuaci knižních sbírek do míst mimo Prahu, která byla ohrožena nálety. Na hrad Karlštejn bylo v dřevěných bednách evakuováno přibližně 12 000 svazků středověkých rukopisů a tištěné bohemiky 16.–19. století. Jejich součástí byl Codex Vyssegradensis, korunovační evangeliář z 11. století., nejcennější rukopis knihovny. Jako depozitář knižních sbírek sloužil také mohutný klášter Zlatá Koruna a zámky v Pohledu a Horažďovicích. Do začátku roku 1945 bylo do těchto tří prostor odesláno celkem 582 000 svazků. Zahrnovaly mnoho historických knižních sbírek. List doprovázejí nedávno objevené fotografie dokumentující průběh evakuace knihy.
  Separát zActa Musei nationalis Pragae - Historia litterarum, roč. 64, 2019, čís. 3-4, s. 6-19
  Výrazy tezauru národní knihovna * vědecká knihovna * Protektorát Čechy a Morava * ochrana kulturního dědictví * 40. léta 20. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  3221 - Dokumentace
  Copy count1, currently available 0
  URLKarlštejn jako "Bergungsdepot" pro historické fondy Zemské a univerzitní knihovny v Praze na sklonku druhé světové války (plný text)
  Document kindSeparáty
  Call numberLocationInfo
  E 17695Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 22.12.2022)

Number of the records: 1