Number of the records: 1  

Problematika reprezentace v dědickém právu

 1. TitleProblematika reprezentace v dědickém právu / Adam Talanda
  Author Talanda, Adam, 1990- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2021
  Scopexv, 151 stran : ilustrace ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice právní instituty
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se zabývá právem reprezentace, tedy jedním z dílčích principů dědického práva, který se uplatňuje především v úpravě zákonné dědické posloupnosti a má dále přesah i do dalších institutů dědického práva a který upravuje podmínky a způsob nastoupení potomků dědice do dědického práva a práva na povinný díl. V monografii je obecně pojednáno o zasazení dědického práva do systému práva, o ústavních aspektech dědického práva a principech dědického práva. Dále je teoreticky vymezeno právo reprezentace a jeho kategorie. Následuje vývoj práva reprezentace a rozbor konkrétních institutů, ve kterých se právo reprezentace v aktuální právní úpravě uplatňuje. Právo reprezentace a jeho projevy v jednotlivých institutech dědického práva jsou vyloženy komplexně, práce analyzuje aktuální právní úpravu s ohledem na její inspirační zdroje a odchylky od nich, upozorňuje na problémy aktuální úpravy i navrhované novelizace a navrhuje jejich řešení s ohledem na teoretické vymezení práva reprezentace.
  Výrazy tezauru dědické právo * dědictví * občanská práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-817-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89530PSS - Poslanecká sněmovna
  Problematika reprezentace v dědickém právu

Number of the records: 1