Number of the records: 1  

Vazba v trestním řízení

 1. TitleVazba v trestním řízení / Ingrid Galovcová
  Author Galovcová, Ingrid (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2020
  Scope176 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  České a anglická resumé
  AnnotationVazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce neviny. Monografie se zabývá otázkou respektování výjimečnosti ukládání vazby jako opatření ultima ratio nejen z hlediska zákonné úpravy podmínek jejího ukládání, ale i přístupu aplikační praxe. Nahlíží na institut vazby a jeho právní úpravu v českém trestním řádu i optikou mezinárodních standardů a požadavků vyplývajících z principu spravedlivého procesu. Poukazuje na problematické aspekty současné české právní úpravy a zamýšlí se, zda a v jaké míře jsou nutné legislativní změny.
  Výrazy tezauru vazba * trestní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-451-0
  Copy count1, currently available 0
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  F 89230PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 07.05.2021)
  Vazba v trestním řízení

Number of the records: 1