Number of the records: 1  

Začlenění ruské komunity do většinové společnosti

 1. TitleZačlenění ruské komunity do většinové společnosti : EIF 2013-01 / Jana Vavrečková, Karolína Dobiášová
  Author Vavrečková, Jana, 1948- (Author)
  Another authors Dobiášová, Karolína, 1970- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v.v.i. Praha + FSV UK, 2015
  Scope80, 6 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé. Nad názvem: projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationMonografie o ruské komunitě na českém území je součástí řešení projektů zabývajících se monitoringem integračních procesů cizinců třetích zemí v České republice (zadavatelem MV ČR). Předmětem jejího zájmu jsou občané Ruské federace a míra jejich integrace do české většinové společnosti; ruská komunita vykazuje na rozdíl od ostatních početně významných cizineckých subpopulací řadu specifik. Smyslem monografie je tyto odlišnosti zjistit, prověřit stav a vývoj ukazatelů integrace v uplynulých pěti letech a doplnit rozbor číselných (administrativních) údajů o relevantní poznatky o názorech, postojích a životě ruských občanů v ČR. Metodologicky vychází monografie ze dvou částí, které se v textu vzájemně prolínají. První část zahrnuje rozbor kvantitativních dat - integračních ukazatelů s orientací na ruskou komunitu (stav roku 2014 a vývoj od roku 2009). Druhá část vychází z kvalitativní sondy založené na řízených rozhovorech, která obohacuje zjištěné závěry o aktuální názory a postoje ruských imigrantů v České republice. Občané Ruské federace jsou třetí největší imigrační komunitou v ČR. Nejčastějším důvodem pro jejich pobyt na území České republiky je sloučení rodiny. Charakteristickým rysem ruské komunity je také enormní zájem o studium v České republice. Naopak, ve srovnání s jinými národnostmi je méně častým důvodem pobytu v ČR zaměstnání/podnikání. Typickým jevem je vysoký podíl žen v ruské subpopulaci. Většina ruských imigrantů také vykazovala relativně vysoký socioekonomický status. Rozhovory poukázaly na důležitost existence ruské komunity pro občany Ruské federace žijící v ČR. Z šetření vyplývá, že z hlediska sociální integrace má převažující část respondentů snahu se integrovat do české společnosti. Nicméně byly identifikovány i rizikové skupiny z hlediska integrace: děti imigrantů, které navštěvují ruské školy (s žádnou nebo minimální výuku českého jazyka a českých reálií), ženy v domácnosti a důchodci, kteří se často pohybují jen v „ruském prostředí“. Ohroženou skupinou mohou být i zaměstnanci pracující v rámci tzv. etnické ekonomiky. K segregaci může přispívat i nevyvážená prostorová koncentrace Rusů v rámci ČR.
  Výrazy tezauru Rusko * národnostní menšina * začlenění do společnosti * integrace přistěhovalců * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  1236 - Práva a svobody
  2811 - Migrace
  ISBN978-80-7416-230-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Začlenění ruské komunity do většinové společnosti (obsah)
  (plný text)
  Document kindMonografie
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16801EXH - externí sklad Holešovice
  Začlenění ruské komunity do většinové společnosti

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.