Number of the records: 1  

Analýza politiky a političtí aktéři

  1. TitleAnalýza politiky a političtí aktéři : možnosti a limity aplikace teorií v příkladech / Blanka Říchová a kol., další autoři: Petr Jüptner, Martin Riegl, Kamil Švec
    Author Říchová, Blanka, 1958- (Author)
    Another authors Jüptner, Petr, 1978- (Author)
    Riegl, Martin, 1980- (Author)
    Švec, Kamil, 1983- (Author)
    IssueVydání první
    PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015
    Scope251 stran : ilustrace ; 20 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    Jazyk resuméEnglish
    Edition Studijní texty 65. svazek
    NoteAnglické resumé
    Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
    AnnotationJací aktéři se reálně podílejí na výsledné podobě legislativy České republiky a jaký je charakter jejich působení v politickém systému? Kraje mají v České republice ústavou garantovánu samostatnost ve státem svěřených činnostech, jsou však na centrální vládní úrovni zcela závislé finančně. Jsou tedy kraje samostatné? Nebo záleží pouze na Ministerstvu financí, resp. vládě České republiky, jak mohou kraje naplňovat své povinnosti? Hrají individuální aktéři v konkrétních rozhodovacích procesech významnější roli než tu, kterou předpokládají konvenční politologické teorie?
    Výrazy tezauru politologie * veřejná správa * politická moc * politické chování * rozhodovací pravomoc * zájmová skupina * legislativní proces * případová studie
    Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
    0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
    ISBN978-80-7419-187-9
    Copy count1, currently available 0
    URL Analýza politiky a političtí aktéři (obsah)
    Document kindKolektivní monografie
    Call numberLocationInfo
    G 26528PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *09.12.2020)
    Analýza politiky a političtí aktéři

Number of the records: 1