Number of the records: 1  

Politika a každodennost na českých vysokých školách

 1. TitlePolitika a každodennost na českých vysokých školách : etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum / Jana Dvořáčková ... [et al.]
  Author Dvořáčková, Jana (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014
  Scope267 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studie sv. 110
  NoteAnglické resumé. Další autoři: Petr Pabian, Simon Smith, Tereza Stöckelová, Karel Šima, Tereza Virtová
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationKniha je výstupem týmového etnografického výzkumu, který autorky a autoři prováděli v letech 2011–2013 na pěti katedrách českých vysokých škol, včetně jedné školy soukromé. Narušuje řadu zažitých představ o českých vysokých školách, především tu, podle které není vůbec možné realizovat kvalitní vysokoškolské vzdělávání a kvalitní výzkum při vysokém počtu studujících. Autorský kolektiv zkoumá pluralitu vzdělávacích kontextů a plánované i nezamýšlené dopady vysokoškolské a vědní politiky na různých typech škol a v různých oborech. Jednotlivé kapitoly se věnují klíčovým otázkám vysokého školství: podobám učení a výuky v podmínkách masifikace; flexibilitě a prekarizaci profesních drah vyučujících a výzkumníků; povaze a organizaci vědění vytvářeného a reprodukovaného na akademické půdě; rozdílům a napětím mezi profesně a akademicky zaměřeným vzděláváním; a otázce kvality vysokého školství. Mezi kapitoly jsou vloženy „mezihry“, které jednotlivá témata nasvěcují ještě z jiného úhlu a v jiném žánru (např. srovnáním se zahraniční praxí nebo autobiografickým líčením).
  Výrazy tezauru vysokoškolské vzdělání * vzdělávání * politika vzdělávání * kvalita výuky * odborná kvalifikace * univerzita * etnografie * výzkum * výzkumná metoda * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky3211 - Školství
  3206 - Vzdělávání a výchova
  ISBN978-80-7419-171-8
  Copy count1, currently available 1
  URLPolitika a každodennost na českých vysokých školách (obsah)
  Document kindTabulky
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84662PSS - Poslanecká sněmovna
  Politika a každodennost na českých vysokých školách

Number of the records: 1