Number of the records: 1  

Nesoužití

 1. TitleNesoužití : česko-německá jazyková politika 18.-20. století / Václav Velčovský
  Author Velčovský, Václav, 1983- (Author)
  Another responsib. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta (Praha, Česko)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014
  Scope349 s. : il., faksim. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé. Pod názvem: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationFungování jazyka ve společnosti je jedním z klíčových témat současnosti. Aktuální výzvy multikulturní společnosti vedou k novému definování postojů k jazyku, k úloze státu a obecněji k naplňování jazykových práv každého jednotlivce. V předkládané knize je představena teorie jazykové politiky, jejíž základní modely jsou následně uplatněny na české země od konce 18. do poloviny 20. století, primárně na bázi česko-německých vztahů. Tematicky se publikace zaměřuje na dvě stěžejní oblasti, které jsou pro jazykovou politiku zásadní a zároveň obyvatelstvem nejbedlivěji sledované a hodnotově exponované – oblast školství a správy. Zatímco školství bývá vnímáno jako investice pro budoucí generace, a proto je pociťována obzvláště intenzivně jeho symbolická hodnota, správa cílí na současnost – na přístup k moci, k chodu státu a k justici v mateřštině. Na pozadí jazykové politiky kniha demonstruje doposud opomíjenou dimenzi česko-německých vztahů a otevírá otázku, proč Češi a Němci nebyli s to nalézt ve společné zemi modus vivendi.
  Výrazy tezauru jazykověda * jazyková politika * kulturní pluralismus * vzdělávání * pedagogická metoda * veřejná správa * Čechy (země) * Česká republika * dějiny * 18. století * 19. století * 20. století * monografie
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  3206 - Vzdělávání a výchova
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7422-298-6
  Copy count1, currently available 0
  URLNesoužití (obsah)
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  G 26458PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *31.03.2021)
  Nesoužití

Number of the records: 1