Number of the records: 1  

Trestní právo Evropské unie

 1. TitleTrestní právo Evropské unie / Jiří Jelínek ... [et al.]
  Author Jelínek, Jiří, 1955- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2014
  Scope367 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteAnglické resumé. Další autoři: Tomáš Gřivna, Jiří Herzceg, Jana Navrátilová, Anna Syková et al.
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationPodrobný přehled nejdůležitějších právních norem a institucíc Evropské unie v oblasti trestního práva. V úvodu se publikace zabývá obecnými otázkami: zasazením trestněprávních norem do systému práva Evropské unie, historickým vývojem procesu europeizace trestního práva, vlivu Lisabonské smlouvy na tento proces či vztahem evropských trestněprávních norem a ochrany lidských práv. Druhá část je věnována otázkám unijního trestního práva hmotného, konkrétně pak jednotlivým druhům kriminality, jež jsou předmětem trestněprávní regulace i v rámci evropského práva. Autoři v jednotlivých kapitolách analyzují právní stav postihující takováto jednání v České republice a konfrontují jej s normami práva unijního. Další část se zaměřuje na unijní trestní právo procesní. Zabývá se aktuálními tématy mezinárodní justiční spolupráce, evropského zatýkacího rozkazu, zajištění majetku a důkazů v rámci Evropské unie, procesních práv obviněného a ochrany obětí trestných činů či problematikou Schengenského prostoru. Poslední část se věnuje unijním orgánům, jež koordinují justiční a policejní spolupráci ve věcech trestních. Jednotlivé kapitoly přibližují fungování těchto institucí, důvody a historii jejich vzniku, působnost a jejich možný budoucí vývoj.
  Výrazy tezauru trestní právo * Evropská unie
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7502-041-3
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKolektivní monografie
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84431PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84431PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84431PSS - Poslanecká sněmovna
  Trestní právo Evropské unie

Number of the records: 1