Number of the records: 1  

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby

 1. TitleSubjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby / Jana Vavrečková, Zdeněk Janata
  Author Vavrečková, Jana, 1948- (Author)
  Another authors Janata, Zdeněk (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2014
  Scope75, 4 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationMonografie je zaměřena na rozbor dotazníkového šetření českých domácností, které bylo realizováno v druhé polovině roku 2012. Šetření bylo součástí projektu "Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a návrhy na obsahovou stránku a právní úpravy" (zadavatel Technologická agentura ČR). První část je zaměřena na problematiku subjektivního hodnocení příjmové situace domácností, pociťovanou chudobu, posouzení životní úrovně a navazující problémy. Výsledky jsou porovnány s tematicky obdobným šetřením z roku 2002, což umožňuje popisovat vývoj postojů české veřejnosti v rozmezí deseti let. Druhá část se zabývá šetřením reálné příjmové úrovně domácností, sonduje představu domácností o výši životního minima, o dobrém a velmi dobrém příjmu a motivující minimální mzdě. Obě části monografie přikládají značný význam základním statistickým závislostem z hlediska identifikace domácnosti i respondenta.. The monograph focuses on the analysis of the questionnaire survey of Czech households, which was conducted in the second half of 2012. This survey was part of the project "Verifying contents and construction of subsistence minimum and suggestions on the content and regulation" (sponsored by owner Technology Agency of the Czech Republic). The first part of the study is focused on the subjective assessment of the income situation of households, perceived poverty, assessment of living standards and related issues. The results are compared with thematically similar survey in 2002, which allows describing the development of the Czech public´s attitudes within ten years. The second part deals with the investigation of the real income level of households, explores households idea of subsistence level, the good and very good income and motivating minimum wage. Both parts of the publication place great importance on basic statistical dependencies in terms of identifying household and respondent.
  Výrazy tezauru životní minimum * chudoba * příjem domácnosti * životní úroveň * Česká republika * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  1626 - Národní účty
  ISBN978-80-7416-148-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby (plný text)
  Document kindVýzkumné zprávy
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16615EXH - externí sklad Holešovice
  Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.