Number of the records: 1  

Evropský koncept vícejazyčnosti

 1. TitleEvropský koncept vícejazyčnosti : ideály versus realita : komparace ČR a SRN na příkladu němčiny jako cizího jazyka a češtiny jako cizího jazyka / Marie Müllerová, Lysann Poláčková Schönherr a kol.
  Author Müllerová, Marie, 1965- (Author)
  Another authors Poláčková Schönherr, Lyssan (Author)
  PublicationČervený Kostelec : Mervart, 2013
  Scope132 s. : il., formuláře ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMyšlenka evropského konceptu vícejazyčnosti ve formě 2+1 (tedy znalost mateřštiny a nejméně dalších dvou cizích jazyků) je ideou integrující v sobě celou řadu intencí, z nichž jednou ze stěžejních je schopnost a dovednost obyvatel Evropy komunikovat mezi sebou na adekvátní úrovní s cílem zabezpečit další mírový rozvoj (nejen) našeho kontinentu. Aplikace evropského konceptu do konkrétních jazykových politik jednotlivých zemí je ovšem v kompetenci vlád jednotlivých evropských států. Publikace nabízí krátký exkurz do reálné jazykové politiky České republiky a Spolkové republiky Německé v posledních desetiletích a na základě realizovaného výzkumného šetření, které se uskutečnilo v roce 2013 na vybraných českých školách východočeského regionu a německých školách v příhraniční oblasti, přináší zajímavé poznatky o implikaci evropského konceptu vícejazyčnosti do vzdělávací politiky daných zemí. Na příkladu německého jazyka jako dalšího cizího jazyka v českém školství a českého jazyka jako dalšího cizího jazyka ve spolkové zemi Sasko(SRN) ukazuje, že myšlenka evropského konceptu vícejazyčnosti je krásná, ale na realizaci náročná vize současné Evropy.
  Výrazy tezauru jazyková politika * výuka jazyků * čeština * němčina * vícejazyčnost * Česká republika * Německo * srovnávací vzdělávání * koncepce podpory ES
  Klasifikační znaky3211 - Školství
  3206 - Vzdělávání a výchova
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7465-085-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Evropský koncept vícejazyčnosti (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26411PSS - Poslanecká sněmovna
  Evropský koncept vícejazyčnosti

Number of the records: 1